Witaj | Zaloguj się
Materiały dostępne tylko dla lekarzy.
Jesteś lekarzem?

Porady prawne dla lekarzy

Reżimy odpowiedzialności prawnej lekarzy za błędy medyczne

Niniejszy artykuł jest krótkim omówieniem rodzajów reżimów odpowiedzialności jakim może podlegać lekarz w razie popełnienia błędu w sztuce lekarskiej.
czytaj więcej

Nowe przepisy określające zasady odmowy przyjęcia dziecka do szpitala

W dniu 30 września 2015 r. weszły w życie przepisy określające nowe zasady odmowy przyjęcia dziecka do szpitala. Poniższy artykuł jest krótkim omówieniem najważniejszych konsekwencji wprowadzonych zmian.
czytaj więcej

Prawa pacjenta, kiedy coś pójdzie nie tak. cz. 2. - Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna

W poprzednim artykule podniesione zostały kwestie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny w przypadku popełnienia tzw. błędu medycznego. Jeżeli lekarz, pielęgniarka czy inna osoba wykonująca zawód medyczny popełni błąd w sztuce, może z tego tytułu ponosić również odpowiedzialność karną.
czytaj więcej

Prawa pacjenta, kiedy coś pójdzie nie tak. Odpowiedzialność cywilna

Kwestia odpowiedzialności lekarza za tzw. błąd medyczny (błąd lekarski; niepowodzenie w leczeniu) to obecnie temat bardzo medialny. Co jednak tak naprawdę kryje się pod pojęciem błąd medyczny oraz kiedy i za co lekarz może ponosić odpowiedzialność przed pacjentem?
czytaj więcej

E-zwolnienia lekarskie - czy czeka nas rewolucja?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.
czytaj więcej

Zgoda pacjenta na świadczenie zdrowotne

Wymóg uzyskania zgody pacjenta na świadczenie zdrowotne stanowi jeden z podstawowych obowiązków lekarza.
czytaj więcej

Kto zawinił? Placówka czy lekarz?

Wbrew obiegowym opiniom odpowiedzialność za błąd lekarski nie zawsze spoczywa wyłącznie na lekarzu, ale również na placówce owego lekarza zatrudniającej. Często mówi się o winie anonimowej lub organizacyjnej. Nie prawdą również jest coraz częściej pojawiające się obiegowe przekonanie, iż każdy błąd medyczny automatycznie skutkuje poniesieniem przez lekarza lub zakład opieki zdrowotnej odpowiedzialności cywilnej.
czytaj więcej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi i jego przedstawicielowi ustawowemu

Przysługujące pacjentowi prawo dostępu do dokumentacji medycznej wywodzi się z prawa do informacji (art. 51 ust. 3 Konstytucji).
czytaj więcej

Pacjent wzywa do zapłaty odszkodowania – jak powinien postąpić lekarz?

Zdarza się to coraz częściej. Na adres indywidualnej praktyki albo podmiotu leczniczego, którego jesteś właścicielem i dyrektorem przychodzi list od niezadowolonego z leczenia pacjenta lub...
czytaj więcej