Loadning

Dla pediatrów

Naczyniaki jamiste u dzieci – etiologia i postępowanie

Naczyniaki (łac. heamangioma) są to zmiany widoczne najczęściej na skórze dziecka, powstające w wyniku proliferacji komórek śródbłonka naczyń krwionośnych. Różnorodność kliniczna jest na tyle duża, że mogą być jedynie niewielką zmianą kosmetyczną lub stanowić zagrożenie życia, np. przy postępującym wzroście naczyniaków okolicy głowy i szyi, mogących powodować niedrożność dróg oddechowych czy trudności w połykaniu. Większość z nich ujawnia się ok. 3. miesiąca życia i zwykle zanika samoistnie około 1. roku życia.

Pobierz cały artykuł -
Naczyniaki jamiste u dzieci – etiologia i postępowanie.pdf