Loadning

Porady prawne dla lekarzy

Reżimy odpowiedzialności prawnej lekarzy za błędy medyczne

Niniejszy artykuł jest krótkim omówieniem rodzajów reżimów odpowiedzialności jakim może podlegać lekarz w razie popełnienia błędu w sztuce lekarskiej. Z racji obszerności poruszanego zagadnienia poniższe opracowanie ma charakter jedynie poglądowy i skrótowy, pominięto w nim chociażby odpowiedzialność dyscyplinarną lekarzy, ponoszoną przed organami samorządu zawodowego.

Pobierz cały artykuł -
Reżimy odpowiedzialności prawnej lekarzy za błędy medyczne.pdf