Loadning

Porady prawne dla lekarzy

Reżimy odpowiedzialności prawnej lekarzy za błędy medyczne

Niniejszy artykuł jest krótkim omówieniem rodzajów reżimów odpowiedzialności jakim może podlegać lekarz w ra...
czytaj więcej

Nowe przepisy określające zasady odmowy przyjęcia dziecka do szpitala

W dniu 30 września 2015 r. weszły w życie przepisy określające nowe zasady odmowy przyjęcia dziecka do szpitala...
czytaj więcej

Prawa pacjenta, kiedy coś pójdzie nie tak. cz. 2. - Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna

W poprzednim artykule podniesione zostały kwestie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny w ...
czytaj więcej

Prawa pacjenta, kiedy coś pójdzie nie tak. Odpowiedzialność cywilna

Kwestia odpowiedzialności lekarza za tzw. błąd medyczny (błąd lekarski; niepowodzenie w leczeniu) to obecnie tem...
czytaj więcej

E-zwolnienia lekarskie - czy czeka nas rewolucja?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach pienię...
czytaj więcej

Kto zawinił? Placówka czy lekarz?

Wbrew obiegowym opiniom odpowiedzialność za błąd lekarski nie zawsze spoczywa wyłącznie na lekarzu, ale równie...
czytaj więcej

Zgoda pacjenta na świadczenie zdrowotne

Wymóg uzyskania zgody pacjenta na świadczenie zdrowotne stanowi jeden z podstawowych obowiązków lekarza....
czytaj więcej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi i jego przedstawicielowi ustawowemu

Przysługujące pacjentowi prawo dostępu do dokumentacji medycznej wywodzi się z prawa do informacji (art. 51 ust. ...
czytaj więcej